sportlandgoed@kampong.nl
twitter

Sportlandgoed Kampong - Al het nieuws over de nieuwbouw van Kampong

Drie extra kleedkamers op de Domeinen

Dit weekend kan er voor het eerst gebruik gemaakt worden van drie extra kleedkamers in het kleedgebouw op de Domeinen. Afgelopen weken is er hard gewerkt om van drie opslagruimten kleedkamers te maken. Deze kleedkamers zijn met name voor voetbal en hard nodig, met name in de weekenden. Er waren al twee tijdelijke kleedkamers geplaatst op de Domeinen maar die zijn afgelopen maandag weer opgehaald door Portakabin.

Op de plek van het nieuwe clubhuis is de bekisting van de keldervloer geplaatst en is een start gemaakt met het aanbrengen van de vloerisolatie waar over enkele weken de keldervloer op gestort wordt. De werkzaamheden omvatten verder onder meer het verder aanbrengen van isolatie, leidingwerk en uiteindelijk het storten van de betonvloer. Volgens planning gaan deze werkzaamheden tot begin november duren.

Afzetting parkeerplaatsen
Voor de aanvoer van o.a. bouwmaterialen worden op werkdagen zeven parkeerplaatsen afgezet, zodat het vrachtverkeer de bouwplaats kan bereiken. In de weekenden zal deze afzetting worden weggehaald zodat dan alle parkeerplaatsen gebruikt kunnen worden.

Overlast beperken
De aannemer doet er alles aan om de overlast tijdens de bouw tot een minimum te beperken. Nogmaals dringen wij er bij iedereen op aan om de borden op het sportpark goed te lezen en je hieraan te houden. Dus niet over het bouwhek heen klimmen als er een bal overheen gaat: die bal wordt de volgende dag door de aannemer keurig netjes in het clubhuis afgeleverd.

Wil je meer informatie of heb je vragen over de bouw? Mail dan naar sportlandgoed@kampong.nl. Wil je weten welke gevolgen de bouw voor jou heeft, kijk dan op de site van jouw sportvereniging.

Heiwerk gereed, aanleg keldervloer gestart

Een dag eerder dan gepland zijn afgelopen woensdag de heiwerkzaamheden afgerond. Op het bouwterrein wordt nu gestart met de aanleg van de keldervloer. Deze werkzaamheden betreffen onder andere het aanbrengen van isolatie, leidingwerk en uiteindelijk het storten van de betonvloer. De prognose is dat deze werkzaamheden tot begin november duren.

Afzetting parkeerplaatsen
Voor de aanvoerroute van oa bouwmaterialen worden op werkdagen zeven parkeerplaatsen afgezet, zodat het vrachtverkeer de bouwplaats kan bereiken. In de weekenden zal deze afzetting worden weggehaald zodat alle parkeerplaatsen gebruikt kunnen worden.

Overlast beperken
De aannemer doet er alles aan om de overlast tijdens de bouw tot een minimum te beperken. Nogmaals dringen wij iedereen er op aan om de borden op het sportpark goed te lezen en je hieraan te houden. Dus ook als er een bal over het bouwhek komt, die bal wordt de volgende dag door de aannemer keurig netjes in het clubhuis afgeleverd.

Wil je meer informatie of heb je vragen over de bouw? Mail dan naar sportlandgoed@kampong.nl. Wil je weten welke gevolgen de bouw voor jou heeft, kijk dan op de site van jouw sportvereniging.

Heiwerk afgelopen donderdag gestart en duurt een week

Donderdag 29 september zijn de heiwerkzaamheden op Kampong gestart. Tot en met volgende week donderdag 6 oktober zijn deze werkzaamheden ingepland. Het transport van de heipalen vindt overdag plaats en daarvoor is een aantal parkeerplaatsen afgezet.

Na deze werkzaamheden zal gestart worden met de realisatie van de betonvloer van de kelder. Dit zal een aantal weken in beslag nemen.

Na de voorbereidende werkzaamheden van de afgelopen vier weken, start met het heiwerk de werkelijke bouw van ons nieuwe clubhuis! Wil je meer informatie of heb je vragen over de bouw? Mail dan naar sportlandgoed@kampong.nl. Wil je weten welke gevolgen de bouw voor jou heeft, kijk dan op de site van jouw sportvereniging. Voor algemene informatie klik hier

Graafwerkzaamheden bijna afgerond, voorbereiding heien gestart

Zoals iedereen op Kampong de afgelopen week heeft kunnen zien wordt er flink gegraven voor de bak waarin de kleedkamers en squashbanen komen. Tevens is er bemaling aangebracht om te voorkomen dat de bouwput een zwembad wordt. De aannemer is inmiddels het heiwerk aan het voorbereiden en zet paaltjes waas de heipalen moeten komen. Volgens de laatste prognose zal het heiwerk maandag 3 oktober starten.

Gedurende de eerste twee dagen zal het heiwerk naast de twee bestaande squashbanen plaatsvinden. Aangezien deze werkzaamheden gedurende die twee dagen dichtbij het clubhuis plaatsvinden zal het clubhuis gedurende die heiwerkzaamheden (tot circa 15.00 uur) gesloten zijn. Na 15.00 uur is het clubhuis uiteraard gewoon open. Zodra de definitieve dagen en tijdens bekend zijn wordt dit op deze website geplaatst,

De aannemer doet er alles aan om de overlast tijdens de bouw tot een minimum te beperken. Gezien de reacties gedurende de afgelopen weken is de overlast beperkt. Nogmaals dringen wij iedereen er op aan om de borden op het sportpark goed te lezen en je hieraan te houden. Dus ook als er een bal over het bouwhek komt, die bal wordt de volgende dag door de aannemer keurig netjes in het clubhuis afgeleverd.

Wil je meer informatie of heb je vragen over de bouw? Mail dan naar info@sportlandgoedkampong.nl. Wil je weten welke gevolgen de bouw voor jou heeft, kijk dan op de site van jouw sportvereniging. Voor algemene informatie klik hier.

Sloopwerkzaamheden 1e fase klaar!

De sloop van een deel van het clubhuis is voorspoedig verlopen en de 1e fase is inmiddels afgerond. De 1e fase hield het slopen van lounge 3 en 4 en vier kleedkamers in. Op deze plek komt het nieuwe clubhuis tegen de bestaande squashbanen. In de week van 12 september wordt er een gedeelte van het asfalt weggehaald en start men met de graafwerkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn als voorbereiding op het heiwerk, die volgens de laatste prognose in de eerste week van oktober gaat plaatsvinden. Tot die tijd zijn er vooral  graafwerkzaamheden, de aanleg van de bronbemaling en het uitzetten van de maatvoering van het nieuwe clubhuis.

De aannemer probeert de overlast tot een minimum te beperken, maar er zullen zeker momenten zijn dat er hinder is. We vragen iedereen die op het sportpark komt, de aanwijzingen goed op te volgen. Het clubhuis is en blijft open tijdens de bouw.

Wil je meer informatie of heb je vragen over de bouw? Mail dan naar info@sportlandgoedkampong.nl. Wil je weten welke gevolgen de bouw voor jou heeft, kijk dan op de site van jouw sportvereniging. Voor algemene informatie klik hier.

Eerste week bouw in teken van sloop

Sloop lounge 3 en 4 clubhuisEindelijk! Iedereen die deze week op Kampong was, heeft kunnen zien dat de aannemer gestart is met de eerste bouwwerkzaamheden. De afgelopen twee weken is een groot deel van de lounges 3 en 4 met de onderliggende kleedkamers gesloopt, bomen gerooid, lichtmasten weggehaald en de beplating van de voetbaltribune verwijderd. Het slopen neemt nog circa 2 weken in beslag en vervolgens wordt er gestart met graafwerkzaamheden.

We verzoeken nogmaals om iedereen die op het sportpark komt, de aanwijzingen goed te volgen. Het clubhuis blijft open tijdens de bouw en de fietsenrekken staan bijna allemaal op dezelfde plaats. De aannemer probeert de overlast tot een minimum te beperken, maar uiteraard zullen er momenten zijn dat er hinder is.

Wil je meer informatie of heb je vragen over de bouw? Mail dan naar info@sportlandgoedkampong.nl. Wil je weten welke gevolgen de bouw voor jou heeft, kijk dan op de site van jouw sportvereniging. Voor algemene informatie klik hier.

Bouwterrein klaar voor nieuwbouw – bereikbaarheid blijft goed

Yes, de bouw gaat op 29 augustus beginnen! De vergunning is definitief! Vanaf maandag wordt een start gemaakt met de bouw van het nieuwe clubhuis. De bereikbaarheid van SV Kampong voor de sporters en bezoekers ondervindt weinig gevolgen van de werkzaamheden. Het clubhuis is en blijft open tot het einde van de bouw en er is altijd voldoende plek om je fiets kwijt te kunnen. Ook voor parkeren gelden meestal geen beperkingen. We verzoeken iedereen wel zoveel mogelijk met de fiets te komen.

Bouwhekken
Tijdens de werkzaamheden staat de veiligheid van de sporters, bezoekers en bouwvakkers uiteraard voorop. De aannemer heeft bouwhekken om de bouwplaats gezet en waarschuwingsborden geplaatst. SV Kampong zal daar de komende weken nog aanvullende borden bijplaatsen. Als sporter en bezoeker is het belangrijk om deze borden goed te lezen en de aanwijzingen op te volgen. Dat zorgt er voor dat de aannemer veilig zijn werk kan doen en sporters en bezoekers zo min mogelijk overlast hebben van de bouw.

Natuurlijk zal er bouwgeluid of extra bouwverkeer zijn, maar de aannemer doet er alles aan om eventuele overlast voor de bezoekers zoveel mogelijk te voorkomen. Indien nodig zal de aannemer op sommige plaatsen en momenten voor toezicht zorgen. Als er werkzaamheden zijn die wel invloed hebben op de bereikbaarheid van het terrein of als er andere bijzondere zaken zijn, dan wordt iedereen daarover tijdig geïnformeerd.

Wil je meer informatie of heb je vragen over de bouw? Mail dan naar info@sportlandgoedkampong.nl. Wil je weten wat voor jouw de directe gevolgen zijn van de bouw, kijk dan op de site van jouw vereniging of voor algemene informatie hier.

Vergunning en financiering rond: bouw kan beginnen

collage Kampong-Rabobank

Fotografie: www.kindaanhuisfotografie.nl

Het werk aan het sportlandgoed kan beginnen. Nadat de gemeente zich twee weken geleden garant heeft gesteld voor een deel van de financiering, is met de Rabobank Utrecht op vrijdag 8 juli een overeenkomst getekend voor de financiering van de nieuwbouw van het nieuwe clubhuis.

Ook heeft eind juli de gemeente Utrecht de omgevingsvergunning afgegeven voor de nieuwbouw. Dit betekent dat de bouw eind augustus echt kan beginnen en de voorbereidingen voor de bouw in de zomervakantie verder gaan.

Wil je meer informatie of heb je vragen over de bouw? Mail dan naar info@sportlandgoedkampong.nl. Wil je weten wat voor jouw de directe gevolgen zijn van de bouw, kijk dan op de site van jouw vereniging of voor algemene informatie hier.

Gemeentegarantie verleend en raamovereenkomst vastgesteld

gemeenteutrechtDeze week heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Utrecht besloten om garantie te verlenen op het gevraagde deel van de financiering voor ons nieuwe clubhuis.

Daarnaast heeft het College de raamovereenkomst NHC tussen de gemeente, de federatie SV Kampong en de KNHB formeel vastgesteld, waar recentelijk al onderling akkoord over was bereikt. Dit raamcontract zal binnenkort door de verschillende partijen worden ondertekend.

Deze garantie en overeenkomst vormen een belangrijke stap in de afronding van de financiering van ons nieuwe clubhuis. Later deze maand volgt meer nieuws als ook de vergunning is verleend.

Op www.sportlandgoedkampong.nl houden wij iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Vragen rondom de bouw van het nieuwe clubhuis en het sportlandgoed kunt u mailen naar sportlandgoed@kampong.nl.

Nieuwbouw ligt op koers

Tijdens de Hockey-ALV van woensdag 22 juni hebben scheidend voorzitter Kees Roovers en federatievoorzitter Thijs van Es een toelichting gegeven bij de wijze waarop Kampong Hockey is betrokken bij de bouw van het vernieuwde sportlandgoed met nieuw clubhuis. Daarbij zijn de bouw, de financiering, het vergunningstraject, de governance, het risicomanagement en de planning ter sprake geweest.

Belangrijkste conclusie: de vergunning en de financiering zijn nagenoeg afgerond, zodat ook die risico’s zijn weggenomen. De planning blijft dat de bouwwerkzaamheden medio volgend jaar zijn afgerond. Zodat alle leden met ingang van het seizoen ’17/’18 volop van het vernieuwde sportlandgoed Kampong kunnen genieten, inclusief het mooie, nieuwe clubhuis.

Op deze site houden we u op de hoogte van het laatste nieuws. Zijn er vragen en/of opmerkingen rondom de bouw van het nieuwe clubhuis en het sportlandgoed? Mail die dan naar sportlandgoed@kampong.nl.