sportlandgoed@kampong.nl
twitter

Sportlandgoed Kampong - Al het nieuws over de nieuwbouw van Kampong

Sloopwerkzaamheden 1e fase klaar!

De sloop van een deel van het clubhuis is voorspoedig verlopen en de 1e fase is inmiddels afgerond. De 1e fase hield het slopen van lounge 3 en 4 en vier kleedkamers in. Op deze plek komt het nieuwe clubhuis tegen de bestaande squashbanen. In de week van 12 september wordt er een gedeelte van het asfalt weggehaald en start men met de graafwerkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn als voorbereiding op het heiwerk, die volgens de laatste prognose in de eerste week van oktober gaat plaatsvinden. Tot die tijd zijn er vooral  graafwerkzaamheden, de aanleg van de bronbemaling en het uitzetten van de maatvoering van het nieuwe clubhuis.

De aannemer probeert de overlast tot een minimum te beperken, maar er zullen zeker momenten zijn dat er hinder is. We vragen iedereen die op het sportpark komt, de aanwijzingen goed op te volgen. Het clubhuis is en blijft open tijdens de bouw.

Wil je meer informatie of heb je vragen over de bouw? Mail dan naar info@sportlandgoedkampong.nl. Wil je weten welke gevolgen de bouw voor jou heeft, kijk dan op de site van jouw sportvereniging. Voor algemene informatie klik hier.

Eerste week bouw in teken van sloop

Sloop lounge 3 en 4 clubhuisEindelijk! Iedereen die deze week op Kampong was, heeft kunnen zien dat de aannemer gestart is met de eerste bouwwerkzaamheden. De afgelopen twee weken is een groot deel van de lounges 3 en 4 met de onderliggende kleedkamers gesloopt, bomen gerooid, lichtmasten weggehaald en de beplating van de voetbaltribune verwijderd. Het slopen neemt nog circa 2 weken in beslag en vervolgens wordt er gestart met graafwerkzaamheden.

We verzoeken nogmaals om iedereen die op het sportpark komt, de aanwijzingen goed te volgen. Het clubhuis blijft open tijdens de bouw en de fietsenrekken staan bijna allemaal op dezelfde plaats. De aannemer probeert de overlast tot een minimum te beperken, maar uiteraard zullen er momenten zijn dat er hinder is.

Wil je meer informatie of heb je vragen over de bouw? Mail dan naar info@sportlandgoedkampong.nl. Wil je weten welke gevolgen de bouw voor jou heeft, kijk dan op de site van jouw sportvereniging. Voor algemene informatie klik hier.

Bouwterrein klaar voor nieuwbouw – bereikbaarheid blijft goed

Yes, de bouw gaat op 29 augustus beginnen! De vergunning is definitief! Vanaf maandag wordt een start gemaakt met de bouw van het nieuwe clubhuis. De bereikbaarheid van SV Kampong voor de sporters en bezoekers ondervindt weinig gevolgen van de werkzaamheden. Het clubhuis is en blijft open tot het einde van de bouw en er is altijd voldoende plek om je fiets kwijt te kunnen. Ook voor parkeren gelden meestal geen beperkingen. We verzoeken iedereen wel zoveel mogelijk met de fiets te komen.

Bouwhekken
Tijdens de werkzaamheden staat de veiligheid van de sporters, bezoekers en bouwvakkers uiteraard voorop. De aannemer heeft bouwhekken om de bouwplaats gezet en waarschuwingsborden geplaatst. SV Kampong zal daar de komende weken nog aanvullende borden bijplaatsen. Als sporter en bezoeker is het belangrijk om deze borden goed te lezen en de aanwijzingen op te volgen. Dat zorgt er voor dat de aannemer veilig zijn werk kan doen en sporters en bezoekers zo min mogelijk overlast hebben van de bouw.

Natuurlijk zal er bouwgeluid of extra bouwverkeer zijn, maar de aannemer doet er alles aan om eventuele overlast voor de bezoekers zoveel mogelijk te voorkomen. Indien nodig zal de aannemer op sommige plaatsen en momenten voor toezicht zorgen. Als er werkzaamheden zijn die wel invloed hebben op de bereikbaarheid van het terrein of als er andere bijzondere zaken zijn, dan wordt iedereen daarover tijdig geïnformeerd.

Wil je meer informatie of heb je vragen over de bouw? Mail dan naar info@sportlandgoedkampong.nl. Wil je weten wat voor jouw de directe gevolgen zijn van de bouw, kijk dan op de site van jouw vereniging of voor algemene informatie hier.

Vergunning en financiering rond: bouw kan beginnen

collage Kampong-Rabobank

Fotografie: www.kindaanhuisfotografie.nl

Het werk aan het sportlandgoed kan beginnen. Nadat de gemeente zich twee weken geleden garant heeft gesteld voor een deel van de financiering, is met de Rabobank Utrecht op vrijdag 8 juli een overeenkomst getekend voor de financiering van de nieuwbouw van het nieuwe clubhuis.

Ook heeft eind juli de gemeente Utrecht de omgevingsvergunning afgegeven voor de nieuwbouw. Dit betekent dat de bouw eind augustus echt kan beginnen en de voorbereidingen voor de bouw in de zomervakantie verder gaan.

Wil je meer informatie of heb je vragen over de bouw? Mail dan naar info@sportlandgoedkampong.nl. Wil je weten wat voor jouw de directe gevolgen zijn van de bouw, kijk dan op de site van jouw vereniging of voor algemene informatie hier.

Gemeentegarantie verleend en raamovereenkomst vastgesteld

gemeenteutrechtDeze week heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Utrecht besloten om garantie te verlenen op het gevraagde deel van de financiering voor ons nieuwe clubhuis.

Daarnaast heeft het College de raamovereenkomst NHC tussen de gemeente, de federatie SV Kampong en de KNHB formeel vastgesteld, waar recentelijk al onderling akkoord over was bereikt. Dit raamcontract zal binnenkort door de verschillende partijen worden ondertekend.

Deze garantie en overeenkomst vormen een belangrijke stap in de afronding van de financiering van ons nieuwe clubhuis. Later deze maand volgt meer nieuws als ook de vergunning is verleend.

Op www.sportlandgoedkampong.nl houden wij iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Vragen rondom de bouw van het nieuwe clubhuis en het sportlandgoed kunt u mailen naar sportlandgoed@kampong.nl.

Nieuwbouw ligt op koers

Tijdens de Hockey-ALV van woensdag 22 juni hebben scheidend voorzitter Kees Roovers en federatievoorzitter Thijs van Es een toelichting gegeven bij de wijze waarop Kampong Hockey is betrokken bij de bouw van het vernieuwde sportlandgoed met nieuw clubhuis. Daarbij zijn de bouw, de financiering, het vergunningstraject, de governance, het risicomanagement en de planning ter sprake geweest.

Belangrijkste conclusie: de vergunning en de financiering zijn nagenoeg afgerond, zodat ook die risico’s zijn weggenomen. De planning blijft dat de bouwwerkzaamheden medio volgend jaar zijn afgerond. Zodat alle leden met ingang van het seizoen ’17/’18 volop van het vernieuwde sportlandgoed Kampong kunnen genieten, inclusief het mooie, nieuwe clubhuis.

Op deze site houden we u op de hoogte van het laatste nieuws. Zijn er vragen en/of opmerkingen rondom de bouw van het nieuwe clubhuis en het sportlandgoed? Mail die dan naar sportlandgoed@kampong.nl.

Berichten in de media over ons nieuwe clubhuis

In een aantal media zijn 20 en 21 juni 2016 artikelen gepubliceerd over ons nieuwe clubhuis. Die artikelen komen voort uit een intern advies van de Financiële Advies Commissie (FAC) van SV Kampong Hockey aan het hockeybestuur dat bij de media terecht is gekomen. De voorzitter van het federatiebestuur heeft in de media gelegenheid gekregen om een eerste reactie gegeven. Maar het advies van de FAC verdient meer uitleg. Die uitleg wil het hockeybestuur tijdens de Algemene Leden Vergadering van 22 juni graag aan zijn leden geven. Daarbij zal ook de federatievoorzitter aanschuiven om een en ander vanuit zijn perspectief toe te lichten. Uiteraard is de ALV van morgen alleen bedoeld voor hockeyleden. Informatie die relevant is voor andere leden wordt op een later moment gedeeld.

Voortgang nieuwbouw sportlandgoed: heien start na de vakantie

IMG_20160511_192850De aanleg van ons nieuwe sportlandgoed vordert gestaag. Er zijn afgelopen tijd al diverse werkzaamheden uitgevoerd. Zo is het kunstgras van het hoofdveld verwijderd en werd via grondonderzoek de draagkracht onder het hoofdveld gemeten op de plaats waar het nieuwe clubhuis komt. Ook is er een nieuwe elektrakabel aangebracht.

Voor de daadwerkelijke bouw van het nieuwe clubhuis van start kan gaan, moeten ook nog verschillende andere zaken worden geregeld. Binnenkort gaat de gemeente bijvoorbeeld de omgevingsvergunning publiceren. Vanaf dat moment geldt een bezwaartermijn van zes weken, om eventueel bezwaar te maken tegen de verbouwing. Daarnaast vinden met de financier en garantiestellers afrondende gesprekken plaats om de financiering definitief te maken. Vergunning en financiering lopen in dit verband parallel want zonder vergunning geen financiering en vice versa.

Zodra vergunning en financiering definitief rond zijn, worden weer andere voorbereidende werkzaamheden aangepakt, zoals de sloop van lounge 3 en 4 en diverse terreinwerkzaamheden, waaronder het deels weghalen van asfalt en graafwerkzaamheden. Wel is vanwege de naderende vakantieperiode met bijbehorende bouwvak besloten om de heiwerkzaamheden direct na de vakantie begin september te laten beginnen, er van uitgaande dat de vergunning dan definitief is verleend.

We houden iedereen op de hoogte van al deze werkzaamheden. Streven is om medio zomer 2017 het nieuwe clubhuis en het nieuwe hockeyveld klaar te hebben, zodat we sportseizoen 2017 – 2018 kunnen beginnen met een schitterend nieuw sportlandgoed.

Zijn er vragen en/of opmerkingen rondom de bouw van het nieuwe clubhuis en sportlandgoed, mail die dan naar sportlandgoed@kampong.nl

Realisatiefase nieuw clubhuis komt dichterbij

clubhuis impressie bakersarchitecten 2Nu de financiering en de vergunning binnenkort rond lijken te komen, komt de realisatiefase dichterbij. Deze realisatiefase is inmiddels al in volle voorbereiding.

De laatste planning gaat uit van bouwhekken rondom het hoofdveld hockey begin april. Het hoofdveld zal als bouwplaats worden gebruikt. De plek waar het clubhuis zal komen wordt klaargemaakt voor de bouw. Zo zullen lounge 3 en 4 gesloopt worden, samen met onderliggende kleedkamers 10, 11, 12 en 13. Dit gaat onder meer consequenties hebben voor Partou (verhuizen tijdens bouw naar het cricketpaviljoen), squashleden (de banen blijven wel in gebruik), voetbal (minder kleedkamers beschikbaar) en hockey (een hockeyveld minder). Elke vereniging zal dus gevolgen merken van de nieuwbouw. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt, maar iedereen zal rekening moeten houden met beperkingen. Maar het is voor een goed doel!

Medio mei start de daadwerkelijke bouw waarbij de planning is dat begin 2017 het nieuwe clubhuis geopend kan worden. Daarna wordt nog het oude clubhuis gesloopt en het nieuwe hoofdveld van hockey aangelegd. Dit alles moet in de zomer van 2017 gereed zijn, waarna voor Kampong een langgekoesterde wens gerealiseerd is.

Financiering en bijbehorende garanties in eindfase

8715089_s-300x214Onder leiding van de penningmeester federatie Michiel Groenland is er de afgelopen jaren keihard gewerkt aan een goede financiële basis onder het nieuwe clubhuis en alles wat hierbij hoort. Met respect voor de afspraken uit het verleden is er gewerkt aan financiële principes voor federatie en clubhuis, die aansluiten op de begrotingen van de verenigingen.

Met zes verenigingen met eigen begrotingen, een federatie, een op te richten entiteit voor de huisvesting, de verschillende stakeholders is het terugbrengen van het geheel tot een aantal principes misschien wel de grootste uitdaging. In samenwerking met de penningmeesters van de verenigingen is Michiel er in geslaagd om tot een uitgebalanceerde businesscase te komen waarin de aansluiting met de verenigingen is gevonden. Een businesscase waarin ook SWS (waarborgfonds), gemeente en provincie als garantstellers, maar ook de Rabobank vertrouwen hebben. Deze businesscase is dan ook het fundament onder de realisatie van het nieuwe clubhuis.

Momenteel zijn de laatste afstemmingen gaande om binnen een aantal weken tot een financiering te komen. Een financiering die past binnen de kaders die in mei 2015 zijn gepresenteerd tijdens de verschillende jaarvergaderingen. Daarmee lijkt een belangrijke stap tot de nieuwbouw op korte termijn te zijn genomen.