sportlandgoed@kampong.nl
twitter

Sportlandgoed Kampong - Al het nieuws over de nieuwbouw van Kampong

Dress up your club! Doe mee.

Het gaat heel erg hard met de bouw van het clubhuis. Het wordt niet alleen heel mooi, maar ook groot. We kunnen eind mei (naar verwachting) gebruik gaan maken van het nieuwe clubhuis!

Het nieuwe, state-of-the-art en bovendien zeer duurzame clubhuis moet ook nog worden ingericht. Een sfeervol clubhuis waar alle hockeyers, voetballers, tennissers, squashers, jeu de boulers en cricketers graag bij elkaar komen en zich thuis gaan voelen. Daar is extra geld voor nodig. En we willen jou als Kampong-lid vragen hierbij te helpen. Wat kan je doen? Er zijn verschillende manieren, waar je zelf ook wat aan gaat hebben!

Dak-eraf-feest, zaterdag 13 mei
Half mei wordt het nieuwe clubhuis opgeleverd. Dat betekent dat we ook afscheid gaan nemen van ons oude clubhuis. Een plek waar we allemaal zoveel tijd hebben doorgebracht, dat vraagt om een legendarische laatste avond: het Dak-eraf-feest. Met Douwe Werkman als Creative Party Director (oa. Supperclub en het Kampong Eeuwfeest in 2002), de mannen van Voetbal 1 en Nr 14 in de organisatie weet je nu al dat je je agenda vrij wilt maken voor zaterdag 13 mei (kaarten €20). Op deze epic-avond veilen we een aantal iconische stukken uit het oude clubhuis, maar gaan we vooral een allerlaatst en gezellig feest vieren. (meer…)

START INSCHRIJVING OBLIGATIELENING “GEEF KAMPONG ENERGIE”

De bouw van ons nieuwe clubhuis is zichtbaar in volle gang en gaat voorspoedig. Het is een gigantisch project waar vele jaren van voorbereiding aan vooraf zijn gegaan met alle Kampongverenigingen en externe partijen. Die brede betrokkenheid betreft niet alleen de inbreng voor het optimale ontwerp en inrichting, maar ook voor een degelijke financiering en exploitatie.

Een belangrijke ambitie is dat we een duurzaam clubhuis neerzetten, waarvoor we duurzame maatregelen gaan nemen. Zo kunnen de jaarlijkse energiekosten gereduceerd worden en de belasting op het milieu tot een minimum beperkt. Hierbij vraagt Kampong haar leden voor support om met elkaar de hiervoor benodigde gelden bijeen te brengen. Met deze gelden willen we duurzame maatregelen nemen die het clubhuis energiezuiniger maakt. In 2016 is al met succes een initiatief opgestart om binnen Kampong een obligatielening uit te geven om onder andere zonnepanelen (op het dak), LED-verlichting en andere duurzaamheidsmaatregelen in het nieuwe clubhuis te financieren.

Eind 2016 is dankzij grote inzet van o.a. Dick van Boven, Dirk Teijen, Diederik de Meester en Boudewijn Joosen, reeds het geweldige bedrag van ruim € 350.000 aan obligatieleningen opgebracht! Een prachtig resultaat en een teken dat we met Kampong tot grootse dingen in staat zijn. Door deze investering krijgt SV Kampong en haar verenigingen een lagere energierekening en uiteindelijk meer ruimte om te investeren in haar sportende leden.

Graag willen we alle Kampong-leden de kans geven zich tot 1 april 2017 in te schrijven op deze aantrekkelijke obligatielening. Het gaat om obligaties van nominaal € 1.000, met een rente van 4% op jaarbasis en een maximale looptijd van 10 jaar. Vanaf het vierde jaar zal jaarlijks een deel worden uitgeloot en daarnaast zal een programma worden voorgesteld waarbij deelnemers aan het obligatieplan op een fiscaal aantrekkelijke wijze hun obligaties kunnen schenken aan één van de Kampongverenigingen, ter versterking van hun eigen vermogen. Uiteraard volledig vrijwillig en ter discretie van de obligatiehouder; Federatie Kampong gaat er in haar meerjarenbegroting van uit dat alle obligaties volledig worden uitbetaald en dat kan (via de schenking) dan ook aan één van de aangesloten verenigingen.

In beginsel zijn nog 100 obligaties nominaal € 1.000 nodig om tot het doelbedrag van € 450.000 te komen, waarmee de doelstelling van een energie-neutraal clubhuis kan worden bereikt. Bij een hogere inschrijving kan overwogen worden enkele extra energiebesparende investeringen aan te gaan en het totaalbedrag aan uit te geven obligaties uit te breiden. Uiteraard onder de strikte voorwaarde dat SV Kampong de rente en aflossing daarvoor zonder problemen kan opbrengen.

In het kader van de eerste ronde is ook een governance structuur opgezet, met een van de Federatie onafhankelijke Stichting “Geef Kampong Energie” die als doel heeft om namens alle obligatiehouders het beheer en de administratie te voeren van de door de federatie van SV Kampong uitgegeven obligaties. Voorzitter is Machteld Derks, secretaris Jaap Smalbroek en penningmeester is Annet Biegelaar. Hierdoor is het ook mogelijk om in alle discretie deel te nemen aan de obligatieregeling, waarbij het bestuur van de Stichting Geef Kampong Energie de obligatiehouders vertegenwoordigt.

Uitgebreide informatie kunt u vinden via deze link:
Link naar informatiememorandum

Het inschrijvingsformulier kunt u hier downloaden en kunt u sturen aan stichtinggke@gmail.com
Link naar formulier

Wij rekenen op de steun van onze leden en schrijf je snel in voor een obligatielening. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen per mail met stichtinggke@gmail.com

Namens de Federatie SV Kampong

Michiel Groenland, Penningmeester

Hoogste punt clubhuis bereikt

Afgelopen week is met het plaatsen van de staalconstructie het hoogste punt van het nieuwe clubhuis bereikt. De nieuwe clubhuis krijgt hiermee al echt vorm als je op het sportlandgoed bent. De komende weken staat in het teken van het verder aanvullen van grond rondom het clubhuis en eind januari starten ook de werkzaamheden aan de gevel. Ook de luifels zullen in januari geplaatst gaan worden. De weersvoorspellingen geven wel een vorstperiode aan wat invloed kan hebben op de planning. Maar de aannemer doet er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken.

 

 

 

 

 

Lees meer

(meer…)

Symbolische eerste steen gelegd

Tijdens de Nieuwsjaarsreceptie is, volgens traditie, door de oudste kinderen van de bestuursleden van de Federatie de symbolische eerste steen gelegd van het nieuwe clubhuis.

Marnix Groenland (zoon van penningmeester Michiel Groenland), Wieger van Es (Zoon van voorzitter Thijs van Es) en Friso van den Berg (zoon van secretaris Roland van de Berg) hebben deze steen onthuld in de entree van het nieuwe clubhuis in aanbouw. Dit gebeurde in bijzijn van de leggers van de 1e steen van het oude clubhuis, To Schutte en Jan Willem Biegelaar.

Begane grondvloer gereed!

De wanden van de kleedkamers zijn gelijmd en de begane grondvloer is gestort. Precies volgens de prognose van de aannemer. Hiervoor heeft de aannemer op verschillende zaterdagen doorgewerkt. Naar verwachting wordt in de eerste drie weken van januari de staalconstructie gemonteerd. Dan krijgt het nieuwe clubhuis ook boven de grond vorm. Het terrein (terras) rondom het clubhuis zal vanaf half januari ook voor een deel worden ingevuld.

Achter de schermen is de interieurcommissie gestart om ook de inrichting van het nieuwe clubhuis voor te bereiden. Daarnaast wordt de data-installatie en andere infrastructuur in het clubhuis verder uitgewerkt. Alles om vanaf medio mei een clubhuis gereed te hebben die past binnen de ambitie van Kampong!

Nieuwjaarsreceptie
Op 8 januari wordt, tijdens de nieuwjaarsreceptie, onder meer de symbolische eerste steen gelegd en het hoogste punt van het clubhuis gevierd. De nieuwjaarsreceptie is 8 januari 2017 tussen 16.30 uur en 18.30 uur in het oude clubhuis.

Afzetting parkeerplaatsen
Voor de aanvoer van o.a. bouwmaterialen worden op werkdagen zeven parkeerplaatsen afgezet, zodat het vrachtverkeer de bouwplaats kan bereiken. In de weekenden zal deze afzetting worden weggehaald zodat dan alle parkeerplaatsen gebruikt kunnen worden.

Overlast beperken
De aannemer doet er alles aan om de overlast tijdens de bouw tot een minimum te beperken. Nogmaals dringen wij er bij iedereen op aan om de borden op het sportpark goed te lezen en je hieraan te houden. Dus niet over het bouwhek heen klimmen als er een bal overheen gaat: die bal wordt de volgende dag door de aannemer keurig netjes in het clubhuis afgeleverd.

Wil je meer informatie of heb je vragen over de bouw? Mail dan naar sportlandgoed@kampong.nl. Wil je weten welke gevolgen de bouw voor jou heeft, kijk dan op de site van jouw sportvereniging.

img_6166 img_6167
img_6164 img_6165

 

De voortgang van de bouw in beeld (december 2016)

img_4685 img_4686 img_4687 img_4688 img_4690 img_4689 img_4691 img_4692

Bouw gaat voorspoedig!

img_5761

Zoals de bezoekers van Kampong hebben kunnen zien is er de afgelopen drie weken veel voortgang geboekt in de bouw. Niet alleen de keldervloer is gestort, maar ook de kelderwanden zijn geplaatst. Momenteel zijn metselaars de wanden van de kleedkamers aan het lijmen.  De vier grote hoge wanden die te zien zijn vormen de muren van de drie nieuwe squashbanen.

Op dinsdag 22 november hebben ere-voorzitters Willem Cornelis, Dick van Boven en Arnaud Naeff een bezoek gebracht aan de nieuwbouw. Ze hebben met eigen ogen kunnen zien hoe de kleedkamers vorm gaan krijgen en hoe groot het wordt. Met name ook het versterken van de omnivereniging, door zicht op squash, voetbal en hockey, vonden ze geweldig!

De komende weken wordt er hard gewerkt aan de overige wanden in de kelder en worden de eerste vloerdelen geplaatst van de begane grond. Over drie weken wordt dan als het weer mee zit, vlak voor kerst het beton gestort van de vloer op de begane grond. Om de bouwtijd zo kort mogelijk te houden heeft de aannemer dit jaar maar één week bouwvakantie tijdens de feestdagen. Begin januari wordt gestart met de staalconstructie. Het hoogste punt van het gebouw komt dan in januari in zicht en dat gaan we vieren! Houd dus de berichtgeving in de gaten!

Afzetting parkeerplaatsen
Voor de aanvoer van o.a. bouwmaterialen worden op werkdagen zeven parkeerplaatsen afgezet, zodat het vrachtverkeer de bouwplaats kan bereiken. In de weekenden zal deze afzetting worden weggehaald zodat dan alle parkeerplaatsen gebruikt kunnen worden.

Overlast beperken
De aannemer doet er alles aan om de overlast tijdens de bouw tot een minimum te beperken. Nogmaals dringen wij er bij iedereen op aan om de borden op het sportpark goed te lezen en je hieraan te houden. Dus niet over het bouwhek heen klimmen als er een bal overheen gaat: die bal wordt de volgende dag door de aannemer keurig netjes in het clubhuis afgeleverd.

Wil je meer informatie of heb je vragen over de bouw? Mail dan naar sportlandgoed@kampong.nl. Wil je weten welke gevolgen de bouw voor jou heeft, kijk dan op de site van jouw sportvereniging.

 

img_5762 img_5763 img_5764

Keldervloer bijna gereed

2016-10-28-photo-00000685Afgelopen weken is hard gewerkt aan de keldervloer van het nieuwe clubhuis. Nadat de hoogwaardige isolatie op het zand is gelegd, is er gewerkt aan het aanbrengen van betonwapening en de riolering van de nieuwe kleedkamers en toiletten. Dit wordt allemaal de komende week afgerond, waarbij volgens de laatste planning vrijdag 4 november de keldervloer gestort gaat worden. Die dag zal het dus een af-en-aan van betonwagens zijn die bij elkaar zo’n 600 kubieke meter beton komen brengen.

In de week van 7 november komt er een grote kraan die de betonwanden van de kelder gaat plaatsen. Daarmee beginnen de contouren van het nieuwe clubhuis qua kelder al echt vorm te krijgen. De werkzaamheden verlopen nog steeds volgens planning, met als doel om de vloer van de begane grond nog voor de kerst af te hebben. In januari wordt dan een start gemaakt met de staalconstructie van de opbouw.

Afzetting parkeerplaatsen
Voor de aanvoer van o.a. bouwmaterialen worden op werkdagen zeven parkeerplaatsen afgezet, zodat het vrachtverkeer de bouwplaats kan bereiken. In de weekenden zal deze afzetting worden weggehaald zodat dan alle parkeerplaatsen gebruikt kunnen worden.

Overlast beperken
De aannemer doet er alles aan om de overlast tijdens de bouw tot een minimum te beperken. Nogmaals dringen wij er bij iedereen op aan om de borden op het sportpark goed te lezen en je hieraan te houden. Dus niet over het bouwhek heen klimmen als er een bal overheen gaat: die bal wordt de volgende dag door de aannemer keurig netjes in het clubhuis afgeleverd.

Wil je meer informatie of heb je vragen over de bouw? Mail dan naar sportlandgoed@kampong.nl. Wil je weten welke gevolgen de bouw voor jou heeft, kijk dan op de site van jouw sportvereniging.

Drie extra kleedkamers op de Domeinen

Dit weekend kan er voor het eerst gebruik gemaakt worden van drie extra kleedkamers in het kleedgebouw op de Domeinen. Afgelopen weken is er hard gewerkt om van drie opslagruimten kleedkamers te maken. Deze kleedkamers zijn met name voor voetbal en hard nodig, met name in de weekenden. Er waren al twee tijdelijke kleedkamers geplaatst op de Domeinen maar die zijn afgelopen maandag weer opgehaald door Portakabin.

Op de plek van het nieuwe clubhuis is de bekisting van de keldervloer geplaatst en is een start gemaakt met het aanbrengen van de vloerisolatie waar over enkele weken de keldervloer op gestort wordt. De werkzaamheden omvatten verder onder meer het verder aanbrengen van isolatie, leidingwerk en uiteindelijk het storten van de betonvloer. Volgens planning gaan deze werkzaamheden tot begin november duren.

Afzetting parkeerplaatsen
Voor de aanvoer van o.a. bouwmaterialen worden op werkdagen zeven parkeerplaatsen afgezet, zodat het vrachtverkeer de bouwplaats kan bereiken. In de weekenden zal deze afzetting worden weggehaald zodat dan alle parkeerplaatsen gebruikt kunnen worden.

Overlast beperken
De aannemer doet er alles aan om de overlast tijdens de bouw tot een minimum te beperken. Nogmaals dringen wij er bij iedereen op aan om de borden op het sportpark goed te lezen en je hieraan te houden. Dus niet over het bouwhek heen klimmen als er een bal overheen gaat: die bal wordt de volgende dag door de aannemer keurig netjes in het clubhuis afgeleverd.

Wil je meer informatie of heb je vragen over de bouw? Mail dan naar sportlandgoed@kampong.nl. Wil je weten welke gevolgen de bouw voor jou heeft, kijk dan op de site van jouw sportvereniging.

Heiwerk gereed, aanleg keldervloer gestart

Een dag eerder dan gepland zijn afgelopen woensdag de heiwerkzaamheden afgerond. Op het bouwterrein wordt nu gestart met de aanleg van de keldervloer. Deze werkzaamheden betreffen onder andere het aanbrengen van isolatie, leidingwerk en uiteindelijk het storten van de betonvloer. De prognose is dat deze werkzaamheden tot begin november duren.

Afzetting parkeerplaatsen
Voor de aanvoerroute van oa bouwmaterialen worden op werkdagen zeven parkeerplaatsen afgezet, zodat het vrachtverkeer de bouwplaats kan bereiken. In de weekenden zal deze afzetting worden weggehaald zodat alle parkeerplaatsen gebruikt kunnen worden.

Overlast beperken
De aannemer doet er alles aan om de overlast tijdens de bouw tot een minimum te beperken. Nogmaals dringen wij iedereen er op aan om de borden op het sportpark goed te lezen en je hieraan te houden. Dus ook als er een bal over het bouwhek komt, die bal wordt de volgende dag door de aannemer keurig netjes in het clubhuis afgeleverd.

Wil je meer informatie of heb je vragen over de bouw? Mail dan naar sportlandgoed@kampong.nl. Wil je weten welke gevolgen de bouw voor jou heeft, kijk dan op de site van jouw sportvereniging.